Fiskmästare med världsrekord i sikte

on

Det kunde vara vilken åmynning som helst ut i havet, det kunde vara vilken dunge lövskog som helst, om det inte vore för två saker. Fiskarna i ån, och herrgården strax intill.
Vi befinner oss vid Sveriges kanske mest mytomspunna fiskevatten. Hit kommer flugfiskare från hela världen. Anledningen kan synas enkel, för någonstans här nere i det svarta åvattnet simmar antagligen världens största havsöring. Det svåra är att få den att nappa, för väl uppklättrad i ån äter den inte något alls, enligt fiskmästare Kent Håkansson.

Kent har drömyrket; han är sedan 2007 fiskmästare vid Ems Herrgård, som ligger precis bredvid Emåns utlopp i Östersjön. Han ansvarar dels för att gästerna mår bra, dels för att fisken ska må bra, föröka sig och komma tillbaka år efter år, precis som gästerna. Hit kommer fiskare vår och höst, oftast två-tre dagar och nätter, för att få världens största havsöring att trots allt nappa. Eller bara stranda en rejäl lax. Man bor då med självhushåll på herrgården, och har fiskevattnet precis bredvid huvudbyggnaden med sina flyglar.

Kent ansvarar alltså också för att fiskevattnet sköts långsiktigt, att grusbäddarna där fisken leker inte växer igen, och att växtligheten hålls lagom gles runt omkring ån. Kent är såklart själv en hängiven flugfiskare sedan många år tillbaka och har varit regelbundet vid Em sedan 1994. Förr i tiden var detta ett mycket exklu- sivt fiske bara för speciellt inbjudna gäster. Idag är det mer öppenhet som råder, men man värnar om det unika och traditionerna. För det var här flugfisket i Sverige tog fart och utvecklades i början av 1900-talet.
Gästerna kommer hit för att hylla tradi- tionerna, säger Kent. Fisket är öppet för alla

genuint intresserade flugfiskare, men vi prioriterar våra stamgäster. De som har flest fiskedagar historiskt, får välja dagar först inför nästa säsong. På våren är det 12 personer per dag som fiskar utmed en sträcka på två kilometer från åmynningen och uppströms. På hösten bara 10 personer, eftersom vattennivån är lägre.
Vi fiskare vill ha det lugnt omkring oss, på Em ska det aldrig kännas trångt. Det är en del av den unika miljön som många söker här.

Det var till Em flugfisket efter lax och havsöring kom till Sverige för första gången i början av 1900-talet tack vare att dåvarande arrendator Gustaf Ulfsparre bjöd in engelsmän. Den viktorianska aristokratin hade utvecklat denna eleganta och sofistikerade teknik att fiska. Dock inte den mest effektiva, menar Kent och skrattar, men där ligger tjusning förstår vi. Lägg då till att fisken egentligen inte är hun- grig så blir det en utmaning att fånga världens största havsöring. Det engelska arvet är fortsatt levande på Em. Varenda fiskeplats utmed de två kilometrarna bär engelska namn, som exempel- vis Barrett pool, efter den fiskare som 1929 och 1930 fångade världsrekordöringar två år i rad.
Är det någonstans i världen chansen är

stor att fånga den, så är det här, säger Kent. Vi har många rekordstora havsöringar som dragits upp här. 15,3 kg är det gällande världsrekordet från 1993.
På hösten är de som störst; de kommer upp i ån för reproduktion efter att ätit upp sig till havs; de söker strömmande sötvatten och grusbottnar då. Sen stannar de i ån hela vin- tern, innan det vandrar ner igen. De nykläckta fiskarna stannar ungefär två år innan de ger sig ut i havet för första gången. Bäst nappar det på våren, men då är fiskarna generellt slankare och kanske lite mer bitvilliga efter vintern. På hösten större men betydligt mer svårfångade.

Både havsöring och lax, som båda tillhör släktet salmoider (laxfiskar), återvänder till samma vatten där de föddes, så det finns något genetiskt som gör Emåns havsöringar så stora. Varför det överhuvudtaget nappar vet man som sagt inte, men det spekuleras vilt, några tror att flugorna påminner fiskarna om sin barndom då de bodde i ån och åt hela tiden innan de vandrade ut till havs.

Laxen lockar också i Emån, en större fisk än havsöringen, men den blir inte lika rekordstor.

Här har vi flugfiskets filosofiska kärna,
det som vi fiskare kan diskutera hela livet, och som vi aldrig riktigt kommer få svaret på, säger Kent.
Vad är det som får fisken att reagera och hugga efter flugan? Är den arg, nyfiken eller är det något helt annat?

Sen finns det 32 andra fiskarter i ån men dessa är ganska ointressanta för flugfiskaren. Förutom den mycket ovanliga malen då, som kan väga långt över 100 kilo. Nästan all havsöring och lax som fångas släpps tillbaka i ån igen, för att säkra ett långsiktigt bestånd.
Förr i tiden fick kunderna lämna ifrån sig fångsten, som såldes vidare till exempelvis restauranger. Ville fiskaren behålla fångsten, fick man köpa tillbaka den.
Får man en gädda hamnar den dock med säkerhet på matbordet. Det är nästan en
välgärning, eftersom den äter mycket småfisk, säger Kent.

Om man nu är fiskmästare vid Emåns mynning, hur mycket hinner man då fiska själv?
Inte så mycket som man kan tro, jag försöker träffa och prata med varje gäst under dagen, och hjälpa till med tips och råd så
mycket jag kan. Men när omständigheterna ser lovande ut då fiskar jag gärna, om det finns någon pool ledig. När ljuset, vädret och tem- peraturen i luft och vatten är den rätta, säger Kent, men preciserar sig inte mer än så. Det är
väl en del av myten. Men han om någon, borde väl veta när det nappar.

HAVETS GÅVOR VÄNTAR
Havet räknas huvudsakligen som allmänt vatten och därmed är det fritt fram att fiska med handhållen fiskeutrustning, både från land och ute till havs. Smålandskusten mot havet är lång med många vikar och vrår som gör fisket avkopplande. Alltid nära naturens grundelement, men inte utan spänningsmoment. För ingen vet vad som väntar nere i djupet. Torsken gillar det öppna djupa havet, liksom laxen, medan dess mindre släkting, havsöringen, är mer närgången utmed kusterna, precis som gäddan, den glupska östersjökrokodilen. Några av världens största
havsöringar har fångats i Emån, så när de vandrar ut i havet finns chansen. Men glöm inte att upplevelsen alltid är större än fångsten.

DE TUSEN FISKESJÖARNAS LAND
När inlandsisen drog sig tillbaka från våra trakter fick det en hel del trevliga konsekvenser. Bland annat bildades mer än 5000 sjöar bara i Småland. Bra om man vill pröva fiskelyckan. Lägg sen till alla små och stora vattendrag, en av Europas största sjöar, och ett spännande kustfiske, så är variationen stor både på vackra platser och nappande fiskar. Här finns utmaningar för både nybörjaren och den hängivne sportfiskaren.
Gädda, gös, röding, sik, lax, havsöring och abborre är bara några läcker- bitar som kan dyka upp. Och kräftor så klart. Störst av alla är malen, som kan väga långt över 100 kg, men den finns bara på ett fåtal platser och är helt fridlyst.